Prostorske slike oz. 3D panorame

Prostorske slike oz. 3D panorame lahko za povečanje prodaje ali prepoznavnosti vaše storitve uporabite skoraj povsod, kjer je potrebno pokazati ali orisati neko lokacijo, na prostem ali znotraj stavbe.

Virtualni sprehodi

Prostorski ali virtualni sprehod je simulacije obstoječe lokacije, običajno sestavljena iz zaporedja prostorskih panoram. Ti sprehodi lahko zajemajo še ostale oblike multimedijskih elementov...

 

Reference

Popup

...

 

 

...